top of page
 • Фото автораKateryna Kubasova

Як підготуватись до співбесіди англійською мовою в айті компанію

Для айті-ентузіастів, які розглядають кар'єру в галузі розробки, управління або тестування програмного забезпечення, англійськомовна співбесіда може бути розсудливою хвилиною у процесі отримання престижної посади. Навіть якщо ви майстерний професіонал з імпонуючим набором Hard Skills, співбесіди, такі як початковий дзвінок та фінальний інтерв'ю з виконавчим директором чи керівником, можуть стати випробуванням, якщо ви не подолаєте їх із низьким рівнем англійської мови.


І, звісно, у кожного айтівця постає питання: як швидко підготуватись до співбесіди?

Як підготуватись?

Поради для підготовки співбесіди в ІТ англійською


Далі ми розглянемо кілька корисних порад, які допоможуть вам підготуватись до співбесіди англійською в айті компанію самостійно, з викладачем та Hiring-консультантом:


 • Вивчення і практика загальних фраз:

Почніть з освоєння загальних фраз, які часто використовуються під час співбесіди. Це можуть бути фрази для привітання, представлення себе, вираження зацікавленості тощо.

Використовуйте різні джерела, такі як YouTube, онлайн-курси або навіть розмовні клуби, щоб практикувати ці фрази в реальних ситуаціях.


 • Ознайомлення зі специфічною лексикою

У світі IT термінологія та лексика мають власний розмаїтий вимір. Варто зануритись у цей непередбачуваний океан або, ще краще, створити собі майнд-мап або використати Quizlet для створення навчальних модулів з ключовими термінами та висловами, які стосуються вашого фахового стеку та суміжних позицій. Ці терміни можуть охоплювати програмування, веб-розробку, дизайн UX/UI, проектний менеджмент та інші аспекти IT. Глибоке розуміння цих термінів допоможе вам давати більш точні та професійні відповіді на поставлені питання.


 • Рольові ігри та відеозаписи

Запросіть друзів або колег зіграти роль рекрутера і підготувати список типових запитань для співбесіди. Виконуйте роль кандидата та відповідайте на запитання англійською. Це допоможе вам практикувати мовлення та отримувати фідбек з приводу вашої вимови, граматики та загальної комунікабельності.

Також варто вести відеозаписи цих ролевих ігор, щоб пізніше переглянути їх і помітити слабкі місця, які потребують поліпшення.
 • Практикуйте активне слухання

Послухайте аудіо- або відеоматеріали, пов'язані з вашою майбутньою позицією, англійською. Під час прослуховування зверніть увагу на використання фахової лексики, фраз, акценту та загального розуміння контексту. Вправляйтеся в аудіюванні, спробуйте уявити себе на співбесіді та практикуйте розуміння того, що вам говорять.


 • Не вивчайте граматику - використовуйте її

Найбільший біль для кожного, хто вивчає англійську - граматика. Адже зазвичай ми її саме вивчаємо, а не використовуємо підхід “grammar in use”.


Але якщо ж ви трохи “grammar in use”, і вам потрібно розібрати свої помилки - перегляньте основні граматичні правила, особливо ті, які використовуються в розмовній англійській. Зверніть увагу на правильне вживання часів, причини та наслідки, умовні речення та інші граматичні аспекти, які можуть зустрітися під час співбесіди.


 • Практикуйте мовлення

Найкращий спосіб вдосконалити свою англійську мову - це практикувати мовлення на щоденній основі. Знайдіть людей, з якими ви можете говорити англійською, наприклад, серед друзів чи колег, або приєднайтесь до розмовних клубів чи онлайн-уроків, де ви зможете взаємодіяти з носіями мови. Або знайдіть кваліфікованого викладача.


 • Передспівбесідний ритуал

Розробіть свій особистий передспівбесідний ритуал, який допоможе вам зняти напруження та зосередитись перед співбесідою. Це може бути виконання певних вправ дихання, слухання музики або використання позитивних підбадьорюючих фраз.


 • Заплануйте можливі питання та відповіді

Перегляньте типові питання, які можуть бути поставлені під час співбесіди в ІТ, і підготуйте відповіді на них. Використовуйте структурований підхід до відповідей, щоб включити до них важливі деталі про ваш досвід, досягнення та навички.

Пам'ятайте, що співбесіда англійською мовою може включати технічні запитання, тому підготуйтесь до них і знайдіть прості й зрозумілі способи пояснення складних концепцій.

Також рекомендуємо зробити темпл із корисними фразами, які допоможуть описати ваш досвід та трошки розповісти про Soft Skills, адже ця тема дуже і дуже цікавить рекрутерів, особливо на першому етапі співбесіди.


Soft Skills мем

Фрази для співбесіди англійською Soft Skills
Основними Soft skills, які можуть бути вимагані під час співбесіди в айті компанії, є комунікація, співпраця, лідерство, проблемне мислення, адаптабельність та багато інших. Ось 10 прикладів корисних фраз, які можуть використовуватися для висвітлення своїх Softs під час співбесіди, з використанням IT English :

 • "In my opinion, effective communication is vital in IT. I have sharpened my skills by collaborating with cross-functional teams and presenting complex concepts clearly and concisely."

Я вважаю, що ефективна комунікація є життєво важливою в ІТ. Я вдосконалив свої навички, співпрацюючи з крос-функціональними командами та презентуючи складні концепції чітко та лаконічно.

 • "I have a strong ability to work well in teams, understanding the importance of collaboration and actively contributing my expertise while also respecting and valuing the input of others."

Я добре вмію працювати в команді, розумію важливість співпраці та активно ділюся своїми знаннями, водночас поважаючи та цінуючи внесок інших.

 • "As a leader, I prioritize empowering my team through guidance, support, and creating an environment that nurtures innovation and growth."

Як лідер, я надаю пріоритет розширенню можливостей своєї команди через керівництво, підтримку та створення середовища, яке сприяє інноваціям та зростанню.

 • "I have a proven track record of problem-solving, leveraging my analytical skills and attention to detail to identify and resolve complex technical issues efficiently."

Я маю перевірений досвід вирішення проблем, використовуючи свої аналітичні навички та увагу до деталей для ефективного виявлення та вирішення складних технічних питань.

 • "I am highly organized and possess excellent time management skills, allowing me to effectively prioritize tasks, meet deadlines, and deliver high-quality results."

Я дуже організований і володію відмінними навичками тайм-менеджменту, що дозволяє мені ефективно розставляти пріоритети в роботі, дотримуватися дедлайнів і досягати якісних результатів.

 • "I am a proactive learner, constantly seeking opportunities to expand my knowledge and skill set. I stay updated with the latest industry trends and technologies to ensure I can contribute to the success of the company."

Я активно навчаюсь, постійно шукаю можливості для розширення своїх знань та навичок. Я стежу за останніми тенденціями в галузі та технологіями, щоб бути впевненим, що можу зробити свій внесок в успіх компанії.

 • "I value feedback and actively seek it out to continuously improve myself both personally and professionally. I believe in fostering a culture of constructive feedback within the team to drive growth and development."

Я ціную зворотний зв'язок і активно його шукаю, щоб постійно вдосконалюватися як особистість та професіонал. Я вірю в створення культури конструктивного зворотного зв'язку в команді, що сприяє росту та розвитку.

 • "I am skilled at managing conflicts and resolving issues in a diplomatic manner, ensuring that the team maintains a positive and productive work environment."

Я вмію керувати конфліктами та вирішувати питання дипломатичним шляхом, забезпечуючи підтримку позитивної та продуктивної робочої атмосфери в колективі.

 • "I possess a strong sense of accountability, taking ownership of my work and delivering results with integrity and professionalism. I understand the importance of reliability in the IT industry and strive to exceed expectations."

У мене розвинене почуття відповідальності, я відповідально ставлюся до своєї роботи і досягаю результатів чесно та професійно. Я розумію важливість надійності в ІТ і прагну перевершити очікування.


Запам'ятайте, що Soft Skills грають важливу роль у співбесіді в айті компанії. Підготуйте відповіді, які демонструють ваші сильні сторони в цих напрямках та приклади, що підтверджують вашу компетентність. Розповідайте про свої досягнення та ситуації, коли ви успішно використовували ці навички в робочому оточенні. Наша команда з радістю допоможе вам з підготовкою до співбесіди: розбір граматичних помилок, покращення вокабуляру, вичитка та рерайт CV та проведення тестової співбесіди з нашим СЕО. Експрес-курс з підготовки до співбесіди англійською в ІТ підходить для спеціалістів із рівнем від Low Pre-Intermediate.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page