top of page

Публічний договір

(договір публічної оферти)

про надання послуг із вивчення іноземної мови 

1.1. Цей Публічний договір (надалі також «Договір» або «Оферта») визначає умови придбання та споживання послуг щодо вивчення іноземної мови (надалі також – «Послуги»).

Будь ласка, уважно прочитайте даний Договір, оскільки він впливає на Ваші права та обов'язки. Якщо Ви не згодні з даним Договором, будь ласка, не заходьте і не використовуйте Сайт та не залишайте Заявку на отримання послуг. Якщо у Вас є будь-які питання за даним Договором, будь ласка, зв'яжіться з нами.

1.2. Даний Договір відповідно до ст. ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України є публічним договором (офертою) та адресований невизначеному колу осіб, що бажають придбати послуги з вивчення англійської мови.
Предметом цієї Оферти є надання можливостей для ознайомлення із умовами надання послуг із вивчення іноземної мови та придбання їх для особистих потреб на умовах цієї Оферти.

1.3. ФОП Кубасова Катерина Володимирівна (надалі також «Виконавець»), що є власником Сайту або уповноважені нею особи, має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору. Дата останнього оновлення вказується в Оферті на відповідній сторінці Сайту. Договір або зміни стають дійсними з моменту розміщення їх на Сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, а також подальшого придбання послуг.
1.4. Відкликання Оферти може бути здійснено Виконавцем в будь-який час, але це не є підставою для відмови від зобов'язань Виконавця за вже укладеними договорами.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ


2.1. Сайт - сайт, що розміщений за адресою https://k-it.study, через які надається можливість для ознайомлення з умовами надання послуг, функціональна можливість залишити Заявку а також доступ до інформаційних матеріалів відповідно до положень та умов, зазначених в цьому Договорі.

2.2. Замовник - особа, що залишила Заявку на Сайті та оплатила Послуги на умовах цієї Оферти.

2.3. Контент — будь-які інформаційні матеріали, включаючи текстові, графічні, аудіовізуальні та інші матеріали, до яких Користувач може отримати доступ в процесі користування Сайтом чи Послугами.

2.4. Викладач — фізична особа, яка надає дистанційні консультації з окремих питань вивчення іноземної мови та проводить Заняття на умовах цієї Оферти і володіє належною кваліфікацією та навичками, необхідними для викладання іноземної мови.

2.5. Заявка - форма на Сайті, що заповнюється з метою придбання послуг, містить контактну інформацію особи та свідчить про її бажання придбати та споживати послуги на умовах Оферти.

2.6. Заняття – визначене у розкладі заняття, що триває проводиться Викладачем онлайн з використанням Месенджеру та відповідно до обраного навчального курсу. Тема заняття визначається Викладачем, тривалість заняття визначається в Тарифах Виконавця відповідно до обраного напрямку та формату навчання.

2.7. Розклад – індивідуальний графік навчання, що погоджується з Замовником та визначає точний час проведення Занять і частоту проведення.

2.8. Месенджер - це спеціальна програма, яку завантажують і встановлюють на смартфон або комп'ютер та дозволяє здійснювати миттєвий обмін повідомленнями і відео дзвінки. Для цілей надання послуг використовуються GoogleMeet або Zoom за вибором Викладача.

2.9. Навчальні матеріали - інформаційні матеріали, що необхідні для ознайомлення та засвоєння мовних знань, включаючи текстові, графічні, аудіовізуальні та інші матеріали, а також підручники. У випадку бажання Замовника отримати підручники або інші матеріали у паперовій формі засобами поштового зв’язку, умови погоджуються сторонами додатково.

2.10. Акцепт – надання Замовником повної і безумовної згоди на пропозицію Виконавця придбати та споживати Послуги на умовах, визначених Офертою, шляхом оплати рахунку за послуги, який виставляється Виконавцем після замовлення Послуг та погодження Розкладу.

2.11. Тариф – відомості про вартість Послуг, частоту і тривалість Занять, що розміщені на окремих сторінках Сайту за посиланням:

 

2.12. Період – період надання послуг протягом якого Замовник має відвідати всі оплачені Заняття із розрахунку не менш ніж 2 рази на тиждень.

3. РОЗКЛАД. ІНДИВІДУАЛЬНІ ДИСТАНЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ


3.1. Розклад є постійним і погоджується з Замовником перед виставленням рахунку на оплату Послуг. Розклад та навчальний план пропонуються Замовнику з урахуванням його запиту та побажань в межах графіку роботи Виконавця та з урахуванням наявності вільних Викладачів і їх графіку.

3.2. Сторони погоджують, що Виконавець може змінювати Розклад в односторонньому порядку, попередивши Замовника про такі зміни завчасно та погодивши оновлений Розклад із Замовником.

3.3. Виконавець обирає Викладача для індивідуальних дистанційних занять з питань вивчення англійської мови за погодженням з Замовником в залежності від його рівня володіння мовою і побажань. При цьому Виконавець залишає за собою право на затвердження або заміну Викладача в односторонньому порядку.

3.4. Оплачуючи Послуги, Замовником самим підтверджує, що погоджений Розклад відповідає його побажанням і можливостям.

3.5. Розклад затверджується на Період, що вказується в рахунку на оплату послуг. При цьому сторони погоджують, що такий Розклад є дійсним і для наступних Періодів, якщо жодна зі Сторін не виявить бажання переглянути на змінити Розклад.

3.6. Замовник, у випадку наявності обставин, що унеможливлюють або отримання послуг в оплачений Період (наприклад хвороба), може звернутись до Виконавця з заявою про продовження оплаченого Періоду вказавши такі обставини. Виконавець на власний розсуд може продовжити тривалість Періоду або відмовити.

3.7. У випадку, якщо Замовник не виходить на зв’язок та/або не відвідує Заняття понад 2 (двох) тижнів, Виконавець залишає за собою право змінити Розклад в односторонньому порядку, про що повідомляє Замовника шляхом надсиланням SMS повідомлення на контактний номер телефону, вказаний при заповненні Заявки або електронного повідомлення у Месенджері. У випадку, якщо на момент коли Замовник виходить на зв’язок, оплачений Період все ще триває, Виконавець пропонує Замовнику інші варіанти Розкладу.

 

4. ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАНЯТЬ. ПРОПУСКИ


4.1. Виконавець надає можливість перенести до 2 (дох) Занять на один календарний місяць на відмінний від затвердженого у Розкладі час, за умови попередження Виконавця про необхідність перенести Заняття не пізніше ніж за 1 (одну) годину до того як таке Заняття мало б розпочатись за Розкладом. В такому випадку Заняття може бути перенесеним на наступний календарний місяць.

4.2. Замовник усвідомлює та погоджується, що його Розклад закріплено і час для кожного його Заняття відведено у графіку відповідного Викладача, що в свою чергу означає, що Викладач готується до такого Заняття, а також у вказаний час очікує на Замовника. Замовник погоджується, що у випадку попередження про необхідність перенести Заняття пізніше ніж за 1 (одну) годину до початку такого Заняття за Розкладом або у випадку якщо Замовник пропускає Заняття без попередження, таке Заняття вважається проведеним, послуга наданою, кошти за нього не повертаються та Заняття не переноситься на інший час.

4.3. Замовник усвідомлює та погоджується, що у випадку його запізнення на Заняття, відповідне Заняття проводиться за Розкладом і його тривалість скорочується на час запізнення Замовника та не продовжується.

4.4. Виконавець не відповідає за неможливість надання Послуг (не проведення Заняття) в зв’язку з відсутністю у Замовника необхідного програмного забезпечення, в тому числі але не обмежуючись, Месенджера або технічних проблем з Інтернетом. У випадку відсутності зв’язку з Замовником у час Заняття за Розкладом, таке Заняття вважається проведеним.

4.5. Замовник повідомляє Виконавця про необхідність перенести Заняття не пізніше ніж за 1 (одну) годину до початку такого Заняття за Розкладом шляхом надсилання повідомлення у Месенджері Викладачеві, що мав проводити таке Заняття.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. Надавати Замовнику Послуги належним чином і в строк відповідно до умов Договору з урахуванням положень чинного Законодавства.

5.1.2. Своєчасно, згідно з Розкладом проводити Заняття.

5.1.3. Попередити Замовника про відміну або перенесення Заняття завчасно. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Замовником було надано неактуальні або хибні контактні дані.

5.1.4. Забезпечити можливість доступу Замовника до Навчальних матеріалів.

5.1.5. Зберігати місце у Розкладі за Замовником за умови своєчасної оплати та пропуску не більше ніж 2 (два) тижні.

5.1.6. Перенести до 2 (двох) Занять на Період за умови звернення Замовника не пізніше ніж за 2 (дві) години до початку такого Заняття за Розкладом.


5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору.

5.2.2. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг .

5.2.3. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. При цьому вже здійснена оплата за Послуги не повертається Замовнику.

5.2.4. У будь-який момент відмовити Замовнику послуг у наданні послуг, у разі якщо Замовник порушує морально-етичні норми, нецензурно лається при проведенні Викладачем Заняття або іншим чином поводить себе так, що унеможливлює нормальне проведення Заняття Викладачем. У такому разі здійснена оплата за Послуги не повертається.

5.2.5. Змінювати Розклад та/або Викладача, попередньо (не пізніше ніж за одну годину) зателефонувавши або повідомивши Замовника шляхом повідомлення, направленого на контактний номер телефону, вказаний при заповненні Заявки, або електронного повідомлення у Месенджері.

5.2.6. Призупинити або припинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх фінансових зобов'язань перед Виконавцем.

5.2.7. Тимчасово призупинити надання Замовнику послуг з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню послуг, на час усунення таких причин.

5.2.8. Використовувати контактні дані Замовника, вказані при поданні Заявки, з метою розсилання повідомлень технічного та адміністративного характеру, новин, тощо.

5.2.9. Створювати нові програми навчання та вносити зміни у вже існуючі програми з урахуванням індивідуальних особливостей Замовника на власний розсуд.

5.2.10. Залучати третіх осіб для надання послуг Замовнику.


5.3. Замовник зобов’язується:

5.3.1. До укладення Договору ознайомитись зі змістом та умовами Договору, вартістю Послуг розміщеними на Сайті і відмовитись від укладання Договору у випадку незгоди з будь-яким із його положень.

5.3.2. Надати правдиву, точну і повну інформацію, що необхідна Виконавцеві для виконання Договору. Якщо Замовник надає невірну інформацію, то Виконавець має серйозні підстави призупинити або відмовити Замовнику у наданні послуг.

5.3.3. Відвідувати Заняття відповідно до погодженого Розкладу.

5.3.4. Своєчасно виконувати домашні завдання, які Викладач дає для самостійної роботи.

5.3.5. Не порушувати майнових, авторських та особистих немайнових прав Виконавця або третіх осіб.

5.3.6. Самостійно забезпечити дотримання належних вимог для свого персонального комп’ютера та мережі Інтернет, а також встановити Месенджер.

5.3.7. Дотримуватись вимоги законодавства у сфері інтелектуальної власності.

5.3.8. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця на умовах Договору.

5.3.9. Своєчасно попереджати про необхідність перенесення Заняття або внесення змін до Розкладу.

5.3.10. Ввічливо спілкуватись із Викладачами або іншими третіми особами, що залучаються Виконавцем до надання послуг. Дотримуватись загальноприйнятих норм етичного спілкування.

5.3.11. Самостійно споживати послуги та не передавати послуги третім особам.

5.3.12. У випадку отримання звернення від Виконавця, підписати та направити електронною поштою Виконавцю Акт прийому-передачі наданих послуг, який надається Виконавцем, або повідомити про причини, які унеможливлюють його підписання. Якщо протягом п’яти днів з моменту надіслання Виконавцем листа електронною поштою, Замовник не надішле письмове мотивоване заперечення, або підписаний Акт прийому-передачі, вважається, що Замовник підписав Акт прийому-передачі наданих послуг, Послуги надані у повному обсязі та не має претензій до них по якості та обсягу.

5.3.13. Сторони погодилися, що Акт може бути підписаний як в письмовій формі так і шляхом підписання в електронній формі, шляхом використання функціоналу, передбаченого сервісами «Вчасно» та «Paperless».


5.4. Замовник має право:

5.4.1. Акцептувати даний Договір шляхом оплати рахунку за відповідний Період.

5.4.2. Споживати Послуги в обсязі та на умовах відповідно до Договору та у відведений за Розкладом час.

5.4.3. Змінювати Розклад та переносити Заняття за узгодженням із Виконавцем та на умовах Договору. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання Послуг з урахуванням таких змін.

5.4.5. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця та Викладача, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.

5.4.6. Отримувати послуги за індивідуальною програмою занять та ознайомлюватись з навчальною програмою.

5.5. Замовнику погоджується, що не має права копіювати Контент, аудіо та відеоматеріали Занять повністю або частково, вести запис Занять, а також фіксувати зміст Занять повністю або частково на будь-якому матеріальному носії, а також здійснювати будь-які інші дії, прямо не передбачені цим Договором. Замовник зобов’язується використовувати інформацію, отриману під час Занять виключно для власних цілей (для приватного користування), не поширювати і не передавати таку інформацію або її частину третім особам.

 

6. ГАРАНТІЇ СТОРІН


6.1. Виконавець гарантує, що:

  • він є суб’єктом господарювання та має право на здійснення діяльності з надання послуг, що є предметом даного Договору;

  • він, його наймані працівники та\або підрядники мають належну кваліфікацію для надання послуг за цим Договором.


6.2. Замовник гарантує, що:

  • він є дієздатною фізичною особою, яка діє від свого власного імені;

  • він має всі права та повноваження для укладення та виконання цього Договору;

  • зміст та положення цього Договору, в тому числі про обсяг, зміст, характер та вартість Послуг, йому повністю зрозумілі та що Акцепт цього Договору здійснено не під впливом тиску, обману чи помилки;

  • всі дані, інформація, відомості та документи, зазначені чи надані Замовником під час подання Заявки на навчання іноземній мові є точними і достовірними;

  • він буде оперативно інформувати Виконавця про всі зміни даних, відомостей чи інформації, які можуть вплинути на якість та/чи обсяг отриманих ним послуг;

  • докладатиме найкращих зусиль для навчання та виконання домашніх завдань.

 

7. АКЦЕПТ. ЦІНА ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ


7.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту оплати Замовником замовлених послуг шляхом оплати відповідного рахунку, що свідчить про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

7.2. Вартість послуг зазначається Виконавцем на відповідних Сторінках Сайту за посиланням:

Виконавець має право надавати Послуги на спеціальних умовах, під час проведення акцій, інформація про які розміщується Сайті.

7.3. Виконавець має право змінювати вартість послуг в будь-який час, шляхом розміщення актуальною вартості на відповідній сторінці Сайту. При цьому вартість вже оплачених послуг не може бути змінена.

7.4. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати. Оплата за надані Послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений у виставленому Виконавцем рахунку Замовнику. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного обсягу послуг та діючих Тарифів на момент виставлення рахунку. В разі не здійснення оплати Виконавець не надає Послуги.

7.5. Замовник розуміє і погоджується, що вартість послуг Виконавця не включає в себе оплату послуг третіх осіб (платіжних агентів, таких як банки, оператори стільникового зв’язку, оператори зв’язку і т.д.). Вартість послуг третіх осіб сплачується Замовником самостійно.

7.6. Повернення сплачених коштів здійснюється на вимогу Замовника за умови, що від початку навчання, а саме першого оплаченого Періоду, минуло не більше 14 календарних днів. У такому випадку Замовник зобов’язується мотивовано викласти причини відмови від подальшого споживання послуг. Кошти повертаються за вирахуванням вартості проведених (відвіданих) Занять. В усіх інших випадках сплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються.

7.7. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного Періоду та не переносяться на наступні періоди, якщо інше не було узгоджено Сторонами в індивідуальному порядку.

7.8. Датою оплати Послуг є дата зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

7.9. Датою акцепту Оферти і укладення Договору є дата зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

7.10. Послуги за цим Договором вважаються наданими Виконавцем в режимі реального часу – з моменту закінчення онлайн-заняття (в незалежності від того чи приймав у ньому участь Замовник.

7.11. У разі відсутності Замовника під час проведення Заняття за Розкладом із будь-яких причин, які не обумовлені у вказаний в даному Договорі строк, із Виконавцем та/або Викладачем та від нього не залежать, Заняття вважається проведеним і Замовник не може пред’являти претензій щодо надання Послуг та повернення коштів за таке Заняття не здійснюється.

7.12. Повернення коштів, передбачене умовами Договору та законодавства України, відбувається лише за умови наявності письмової заяви, оригіналу квитанції про оплату послуг, паспорту та ІПН Замовника.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


8.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та чинним законодавством України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збої у функціонуванні окремих сегментів Інтернету, за порушення обміну інформацією, що виникли в результаті зниження якості надання послуг телекомунікаційними провайдерами Замовника, несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, а також за затримки, перебої або погіршення якості при наданні послуг, що виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Виконавця, в тому числі, але не виключно: недоступність серверів та/або обмеження їх швидкості адміністраторами та/або за будь-які дії та бездіяльність адміністраторів серверів, що не належать Виконавцю або не перебувають під його адмініструванням, будь-якої технічної несправності в роботі відкритих джерел.

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити, або які знаходяться поза впливом Сторін. До таких обставин відносяться: стихійні явища (пожежа, повінь та інші природні катаклізми), військові дії будь-якого роду, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а також інші явища та обставини, що визнаються форс-мажорними відповідно до чинного законодавства України. Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

8.4. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана повідомити іншу Сторону про такі обставини як тільки це стане практично можливим.

 

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


9.1. Сторони домовились вирішувати шляхом переговорів всі та будь-які розбіжності та спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням даного Договору.

9.2. У випадку, якщо розбіжності та спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до діючого процесуального законодавства України.

bottom of page