top of page
  • Фото автораKateryna Kubasova

В чому різниця між General та ІТ англійською

Наразі усі айтівці намагаються сконцентрувати свою увагу саме на вивченні англійської для ІТ.


Однак не всі підходи до вивчення англійської однаково ефективні в контексті ваших професійних потреб.


Існує два основних напрямки вивчення англійської: General English (загальна англійська) та англійська для IT. Загальна англійська подає мову в широкому контексті, в той час як англійска для IT концентрується на специфічній термінології та ситуаціях, характерних для ІТ індустрії. У цій статті ми детально розглянемо в чому полягає ця різниця, і навіщо ІТ-спеціалістам важливо зосередитись на вивченні англійської саме для своєї галузі.


General vs IT English meme

General English та англійська для ІТ


Розберемося детальніше в їх відмінностях.

  • Загальна англійська в основному зосереджена на підготовці студента до ефективного спілкування в широкому спектрі повсякденних ситуацій. Цей напрямок покриває вивчення граматики, словарного запасу, слухання, читання та письма. Його головна місія полягає в тому, щоб надати студентам універсальні комунікативні навички, якими вони будуть користуватися в різних ситуаціях їх життя. Вивчання загальної англійської мови надає вам компетенції, які дозволяють безперешкодно спілкуватися, читати та розуміти різноманітні теми.

  • Навпроти, англійська для IT відрізняється своєю спеціалізованою орієнтацією на термінологію і навички, необхідні для вдалих професійних дій в ІТ компаніях. Вона зосереджується на конкретних словах, фразах і граматичних структурах, які часто зустрічаються в програмуванні, розробці ПЗ, системному адмініструванні та інших ІТ дисциплінах. За допомогою англійської для IT ви здатні ефективно обмінюватися думками з колегами, розбиратися в технічній документації, активно участвувати в міжнародних проектах, а також здійснювати дослідження та аналізувати інформацію, отриману з первинних джерел.


Переваги англійської для ІТ


Змагаючись із засвоєнням англійської для IT, ви стикаєтесь з неоціненним активом—прямою практичністю. Цей напрямок готує вас до того, щоб з легкістю використовувати англійську у світі розробки, управління проєктами або тестування. Ви зможете створювати технічну документацію, працювати над проєктами, переговорювати та спілкуватися з клієнтами та іншими зацікавленими сторонами по всьому світу.

Але варто не забувати: англійська для IT не замінює повністю загальну англійську.

General англійська залишається важливим елементом у комплексному володінні англійською мовою. Розширюючи ваш словник, поліпшуючи граматичні навички та навчаючи структурувати думки, вона працює на ваш всебічний розвиток. Вона також відточує ваші слухові та читацькі навички, які є важливими для розуміння широкого спектра інформації та культурного контексту. Тож, подивімося, як ці дві області доповнюють одна одну і сприяють вашому професійному зростанню.


Айті англійська в комунікації ІТ спеціалістів

Велика кількість професіоналів у сфері IT дійсно віддають перевагу використовувати не спеціалізовану IT термінологію, а замість цього користуються більш загальними та бізнес-орієнтованими англійськими висловами. Такий підхід зазвичай призводить до більш тривалої комунікації, що містить менше фактичної інформації. Занурмось у кілька прикладів з щоденного життя IT спеціаліста:


Email communication

  • Hi Alex,

Just a quick reminder about our team meeting tomorrow at 10 AM. Please make sure to review the agenda and come prepared with any updates or questions. See you then!

Best regards,

Sarah

Переписаний приклад з використанням IT англійської:

  • Hey Alex,

Just wanted to remind you about our daily stand-up tomorrow at 10 AM. Make sure to go through the backlog and be ready to provide updates on your tasks. Let me know if you have any blockers. See you there!

Best regards,

Sarah


Retrospective

  • Speaker: Good afternoon, everyone. Today, I'd like to discuss our company's new marketing campaign and gather your feedback on the proposed strategies. Let's dive right into the presentation.

Переписаний приклад з використанням IT англійської:

  • Speaker: Good afternoon, everyone. Today, I'd like to present our roadmap for the upcoming software release and get your input on the planned features. Let's get started with the presentation.


Tech-support work

  • Customer: I'm having trouble accessing my account. I keep getting an error message.

Support Specialist: I apologize for the inconvenience. Could you please provide me with the exact error message you're encountering and any steps you have already taken to troubleshoot the issue?

Переписаний приклад з використанням IT англійської:

  • Customer: I'm experiencing connectivity issues with the API. I'm getting a "401 Unauthorized" response when trying to make requests.

Support Specialist: I apologize for the inconvenience. Could you please share the request headers and the code snippet you're using to call the API? We'll investigate the issue and provide a solution.


Подані приклади яскраво ілюструють, як IT професіонали застосовують обидва напрямки англійської мови—загальну та спеціалізовану, для ефективної комунікації та виконання різних задач. Кожен з цих напрямків має свою важливість та призначення в межах IT-спілкування, сприяючи більш якісному взаєморозумінню між командою та замовниками.


Вивчення англійської мови слід розглядати в комплексі, об'єднавши в собі як загальні, так і спеціалізовані напрямки. Загальна англійська мова формує базові мовні навички, в той час, як англійська для IT фокусується на розвитку специфічних умінь, необхідних для побудови успішної кар'єри в IT секторі. Ці напрямки взаємно підсилюють один одного, допомагаючи вам освоїти англійську на рівні, що дозволяє якісно спілкуватися як зі стейкхолдерами, так і з членами вашої команди.


Наша команда приділяє особливу увагу комбінуванню IT/Business англійської з загальною англійською мовою в процесі навчання. Варто пам'ятати, що спеціалізована айті англійська становить близько 30% від загального обсягу комунікації в IT-сфері.89 переглядів

Comentários


bottom of page